Miesięcznik Marketing w Praktyce
aktualne wydanie drukowane