Zamawienie bezpłatnego newslettera
marketingowego

  • ADRES EMAIL DO ODBIORU NEWSLETTERA

Informujemy, że:

1. Administratorem danych wskazanych w zgodzie na przetwarzanie danych osobowych wyrażonej powyżej jest: MARKETING W PRAKTYCE Media i Szkolenia, ul. Kwiatowa 116, 05-083 Mariew, kontakt w sprawach dot. ochrony danych: tel.: 603-683-636, adres e-mail: zdzisław.krasnicki@marketing.org.pl

2. Celem zbierania danych jest: realizacja zmówienia zapisu na bezpłatny newsletter marketingowy Marketing w Praktyce oraz w przypadku wyrażenia odrębnej zgody realizacja zamówienia bezpłatnej informacji o nadchodzących szkoleniach.

3. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj.: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

4. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do: przesyłki drogą elektroniczną zamówionego newslettera marketingowego Marketing w Praktyce. W przypadku nie podania danych realizacja niniejszej usługi nie będzie możliwa.

5. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie podlegają udostępnieniu podmiotom trzecim. Wyjątkiem od tej zasady jest udostępnienie w zakresie koniecznym do realizacji usługi za pomocą systemu do automatycznej wysyłki email. Korzystamy z systemu należącego do podmiotu zewnętrznego, który we właściwej umowie gwarantuje zachowanie pełnego bezpieczeństwa danych. Administratorem tych danych nadal pozostaje MARKETING W PRAKTYCE Media i Szkolenia.

6. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.

7. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

8. Dane osobowe będą przechowywane przez czas realizacji usług lub do czasu, gdy ustalimy, że się zdezaktualizowały.